Home

Öko-San is een hoogwaardig, 100% natuurlijk alkalisch poeder ( PH waarde 12.) die bestaat uit een samenstelling van verschillende bestanddelen, die ervoor zorgt dat de lig en loopruimte droog en hygiënisch blijft. Öko-San kan continu in de ligboxen of kraamstallen worden gebruikt. Öko-San is vriendelijk voor de huid vanwege de natuurlijke samenstelling. De spenen worden zachter en vertonen minder kloven. De koe komt met Öko-San in aanraking waardoor het exterieur schoner blijft. Mest en ander vuil blijven niet of bijna niet achter op de koe. Hierdoor zijn er altijd schonere exterieurs. Öko-San is zeer vochtbindend, waardoor er minder ammoniak uitstoot is. Hierdoor wordt het verblijf in de stal prettiger voor mens en dier. Klauwen drogen beter in, zodat er minder last is van klauwaandoeningen, Hierdoor voelt de koe zich prettiger, wat de melkgift ten goede komt.

Verbruikte Öko-San kan ongehinderd met de mest op het land worden uitgereden, doordat alle gebruiksbestanddelen milieu vriendelijk zijn. De aanwezige Calcium en Zwavel vullen de voedingsstoffen in drijfmest en vaste mest perfect aan, voor een optimale gras en planten groei. Het gebruik van Öko-San heeft geen negatieve uitwerking op biogasproductie.

Öko-San is een weldaad voor elk dier op stal.